Vilkår for Artlogos partnerprogram

Ved å akseptere å være tilknyttet Artlogos partnerprogram ("programmet") godtar du å være bundet av følgende vilkår og betingelser ("vilkårene").

Som tilknyttet selskap må du holde deg oppdatert om disse vilkårene og betingelsene fordi vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre vilkårene fra tid til annen uten varsel. Endringer inkluderer, men er ikke begrenset til, endringer, modifikasjoner og/eller forbedringer av programmet, for eksempel nye funksjoner og ressurser. Hvis du fortsetter å bruke programmet etter slike oppdateringer og endringer, innebærer det at du samtykker til slike oppdateringer og endringer.

Ethvert brudd på disse vilkårene kan blant annet resultere i oppsigelse eller suspensjon av dine rettigheter som tilknyttet selskap og inndragning av eventuelle utestående henvisningsgebyrer som er opptjent under bruddet.

REKLAME. Når du blir akseptert i programmet, vil offisielle lenker bli gjort tilgjengelig for deg. Du skal bare bruke lenkekoden som du har fått fra oss, uten noen form for manipulering. Du har ikke lov til på noen måte å kopiere, ligne eller speile utseendet til nettstedet vårt for å gi inntrykk av at nettstedet ditt er vårt nettsted eller noen del av nettstedet vårt, inkludert, men ikke begrenset til, innramming av nettstedet vårt på noen måte. Du skal heller ikke, verken direkte eller indirekte, handle, oppfordre eller kreve at brukere klikker på lenker til selskapets nettsted og/eller generere klikk eller bestillinger på noen måte som med rimelighet kan tolkes som tvang, insentiver, villedende, ondsinnet eller på annen måte uredelig.

Som tilknyttet selskap skal du ikke iverksette eller unnlate å iverksette tiltak som kan påvirke Artlogos image eller omdømme. Du skal ikke på noen måte snakke stygt om eller kommentere virksomheten til Artlogo og deres produkter/tjenester på en måte som kan påvirke Artlogos forretninger med kunder/klienter.

HENVISNINGSGEBYR. Du skal motta et henvisningsgebyr som tilsvarer en prosentandel av inntektene fra kvalifiserte kjøp som gjøres på selskapets nettsted (se vår e-postkommunikasjon om dette). Vervehonorar opptjenes kun hvis en kunde foretar en full betaling og kun gjennom lenker som automatisk spores og rapporteres av våre systemer. Du skal sørge for at kunder du henviser, bruker henvisningslenken din på riktig måte, slik at kjøpet spores av systemet vårt. Ethvert kjøp som ikke registreres eller spores av systemet vårt, vil ikke bli kreditert som din henvisning og vil derfor ikke gi deg noe honorar.

Hver kjøpsbetaling vil bli verifisert basert på reelle transaksjoner, og vi forbeholder oss derfor retten til å kontrollere og endre henvisningsgebyrene på grunnlag av faktisk betalte bestillinger.

UTBETALING. Utbetaling av henvisningsgebyret skal skje hver 1. i måneden. Betalingsmåten skal avtales før denne avtalen trer i kraft (se også e-post), men kan endres etter vårt skjønn.

Kundebetalinger som refunderes eller tilbakeføres, uansett årsak, kvalifiserer ikke for verveprovisjon. Vi forbeholder oss retten til å suspendere eller utsette utbetalingen av provisjonen i påvente av at saken undersøkes.

Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere og inndra henvisningsgebyrer som er opptjent gjennom uredelige, ulovlige eller overdrevent aggressive, tvilsomme salgs- eller markedsføringsmetoder. Brudd på noen av vilkårene og betingelsene i dette dokumentet vil også medføre diskvalifisering og/eller oppsigelse av det tilknyttede selskapet.

RELASJONER OG ANSVAR. Ingenting i denne avtalen skaper noe partnerskap, joint venture, agentur, franchise, salgsrepresentant eller ansettelsesforhold mellom deg og Artlogo. Du har ingen myndighet til å gi eller akseptere tilbud eller representasjoner på våre vegne. Du skal ikke komme med uttalelser, verken på nettstedet ditt eller på annen måte, som med rimelighet kan motsi noe i disse vilkårene.

Vi skal ikke på noen måte være ansvarlige for noe beløp eller noen form for tap eller skade som kan oppstå for deg eller en tredjepart hvis slikt tap eller slik skade er forårsaket av din egen uriktige fremstilling, uaktsomhet, bedrageri eller ulovlige handlinger. dessuten skal enhver fremstilling fra den tilknyttede parten som strider mot våre regler, retningslinjer eller driftsprosedyrer, ikke binde oss og dermed ikke skape noe ansvar på vår side.

E-POSTKOMMUNIKASJON. Vilkårene representerer hele avtalen mellom oss i forbindelse med bruken av programmet. I tillegg til disse vilkårene og betingelsene skal imidlertid enhver avtale eller bekreftelse som gjøres eller bekreftes via e-post også være bindende, forutsatt at vi begge har samtykket og blitt enige om det. Derfor skal alle forhold som vi blir enige om via e-post, utgjøre en del av disse vilkårene.

OPPSIGELSE. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å suspendere eller avslutte affiliate-kontoen din og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av programmet eller andre tjenester, uansett årsak og når som helst. En slik oppsigelse vil resultere i deaktivering eller sletting av affiliate-kontoen din, og at alle potensielle eller påløpte henvisningsgebyrer på kontoen din går tapt hvis du har brutt vilkårene og betingelsene for programmet. Alle henvisningsgebyrer som er opptjent gjennom uredelige, ulovlige eller overdrevent aggressive, tvilsomme salgs- eller markedsføringsmetoder, vil ubetinget bli inndratt.

På den annen side kan det tilknyttede selskapet når som helst si opp denne avtalen ved å gi skriftlig varsel til Artlogo minst fem (5) dager før den planlagte oppsigelsesdatoen.